Programma's

Economische zaken

Dit taakveld richt zich op het versterken van het regionaal welvaartsniveau in het algemeen en dat van Best in het bijzonder. Dit doen we door het ondernemersklimaat te verbeteren en een evenwichtige economische structuur na te streven. Voor bestaande en nieuwe bedrijven, lokaal en regionaal. Belangrijke doelen daarbij zijn:

  1. Behouden/bevorderen van de werkgelegenheid, inclusief de duurzame economische vitaliteit van het buitengebied.
  2. Het toekomstbestendig maken van de winkel- en voorzieningenstructuur. Voor een aantal winkellocaties betekent dit een overgang 'van een centrum voor boodschappen naar een centrum voor winkelen en verblijf'. Winkels, woningen, horeca, baliefuncties, weekmarkt en ateliers zorgen samen voor een complete leefomgeving. Evenementen kunnen dit versterken.
  3. Zuidoost-Brabant doorontwikkelen tot een technologische en economische top regio van wereldformaat.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en een circulaire economie zijn belangrijke uitgangspunten. Waarbij we producten en materialen kunnen hergebruiken en grond hun waarde behouden.

Lasten, baten en saldo

1.300.453

1,1 %

800.613

0,7 %

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24