Programma's

Volksgezondheid en milieu

Dit taakveld gaat over het thema duurzaamheid met bijbehorend energievraagstuk. We werken hierbij veel samen met partners, zowel regionaal (vanuit de RES) als lokaal (onder andere Best Duurzaam). Ook gaat dit taakveld over de bescherming van de fysieke leefomgeving. Daarnaast gaat het over de reiniging van de openbare ruimte, de riolering en afvalstoffenverwijdering, inclusief het beleid dat daarbij hoort. We richten ons op het behouden, verbeteren en verduurzamen van het leef- en werkmilieu. Ook het omgevingsrecht maakt deel uit van dit taakveld, voor als het gaat om vergunningverlening en toezicht en handhaving op het beleidsveld milieu. Dit is op basis van wat regionaal als meest belangrijke is bepaald. Gemeenten hebben een zorgplicht op het gebied van afval-, hemel- en grondwater. Om uitvoering te geven aan deze wettelijke taken stellen wij op vaste momenten een water- en rioleringsplan op.

Lasten, baten en saldo

8.622.371

7,1 %

7.536.861

6,2 %

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24