Hierbij ontvangt u het jaarverslag, met daarin de beleidsmatige en financiële verantwoording over het jaar 2022. Wij geven u inzicht in de activiteiten die wij het afgelopen jaar uitvoerden en of we de gestelde doelen hebben behaald. Alle informatie is terug te vinden op programmaniveau. Daarnaast geven wij u financieel inzicht over het jaar 2022. We hebben een resultaat gerealiseerd van € 12,3 miljoen. Hiervan heeft een bedrag van € 7,2 miljoen betrekking op middelen die in 2022 niet zijn besteed. Deze middelen nemen we mee naar het jaar 2023 om de uitgestelde werkzaamheden alsnog uit te voeren.

Op het moment dat u deze stukken ontvangt zijn de verkiezingen alweer verleden tijd. Een nieuwe raad en natuurlijk ook een nieuw college zijn al geruime tijd hard aan de slag met de realisatie van de wettelijke taken en de uitvoering van de ambities van het raadsbrede beleidsakkoord 2022-2026; ‘we doen het samen’.

Het was opnieuw een bijzonder jaar. We kampten nog met de naweeën van Covid-19 op het moment dat de oorlog uitbrak in Oekraïne. De effecten hiervan hadden een forse impact op onze inwoners en op de organisatie. Denk hierbij aan de opvang van de Oekraïners, de energiecrisis en de asielcrisis. Verder werkten we natuurlijk aan de speerpunten van onze vastgestelde begroting, zoals de klimaat- en woningbouwopgave. We stelden nieuw participatiebeleid op, maakten een transformatie agenda en zetten ons in voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het versterken van het welvaartsniveau. Alle hiermee samenhangende uitgevoerde activiteiten leest u verderop in het jaarverslag.

College van burgemeester en wethouders

Baten Gerealiseerd

€ 121.270.322

Een afwijking van € 29.987.111 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd

€ 121.270.322

Een afwijking van € 29.987.111 ten opzichte van de begroting

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24