Programma's

Sport, cultuur en recreatie

Dit taakveld bestaat uit de onderdelen cultuur, kunst, sport, erfgoed, recreatie en toerisme. Het taakveld is gericht op het stimuleren van activiteiten op deze gebieden. De activiteiten dragen voornamelijk bij aan de realisatie van doelstellingen op een breder maatschappelijk terrein, bijvoorbeeld jeugd, welzijn, maatschappelijke participatie of gezondheid.

Lasten, baten en saldo

7.061.920

5,8 %

1.233.789

1,0 %

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24