Programma's

Veiligheid

Dit taakveld gaat met name over het integraal veiligheidsbeleid en de uitvoering van dat beleid. Een onderwerp waarin gemeente, politie, brandweer, GGD, justitie, belastingdienst en inwoners ieder hun eigen rol hebben. De gemeente is regievoerder en beheert een Lokaal Informatie Knooppunt waar alle ernstige zorg- en veiligheidssignalen in verbinding opgepakt worden. Naast samenwerking met alle partners leggen wij nadrukkelijk contact met onze inwoners om bij te dragen aan een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Best. De samenwerking tussen zorg en veiligheid versterkten we verder, gelet op de ontwikkelingen binnen het sociaal- en veiligheidsdomein. Het programma voorziet ook in externe veiligheidszaken, evenementenbeleid, rampenbestrijding, de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verschillende bijzondere wetten zoals de Drank- en Horecawet.

Lasten, baten en saldo

3.061.397

2,5 %

179.521

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24