Jaarrekening

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

 

Totaal saldo van baten en lasten

Taalkvelden

Realisatie 

Begroting

Realisatie

Verschil 

2021

2022

2022

2022

0 - Bestuur en ondersteuning

Lasten

18.575.000

25.365.000

30.487.000

-5.122.000

Baten

-53.981.000

-61.074.000

-62.888.000

1.814.000

Saldo

-35.406.000

-35.709.000

-32.401.000

-3.308.000

1 - Veiligheid

Lasten

2.955.000

3.078.000

3.061.000

17.000

Baten

-282.000

-263.000

-180.000

-83.000

Saldo

2.673.000

2.815.000

2.881.000

-66.000

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten

2.906.000

2.893.000

3.125.000

-232.000

Baten

-552.000

-468.000

-509.000

41.000

Saldo

2.354.000

2.425.000

2.616.000

-191.000

3 - Economie

Lasten

1.207.000

1.275.000

1.300.000

-25.000

Baten

-555.000

-607.000

-801.000

194.000

Saldo

652.000

668.000

499.000

169.000

4 - Onderwijs

Lasten

1.885.000

3.235.000

2.471.000

764.000

Baten

-442.000

-1.187.000

-739.000

-448.000

Saldo

1.443.000

2.048.000

1.732.000

316.000

5 - Sport, cultuur en recreatie

Lasten

6.385.000

7.334.000

7.062.000

272.000

Baten

-1.209.000

-1.185.000

-1.234.000

49.000

Saldo

5.176.000

6.149.000

5.828.000

321.000

6 - Sociaal domein

Lasten

32.384.000

37.167.000

33.104.000

4.063.000

Baten

-8.034.000

-8.762.000

-9.036.000

274.000

Saldo

24.350.000

28.405.000

24.068.000

4.337.000

7 - Volksgezondheid en milieu

Lasten

8.259.000

8.433.000

8.622.000

-189.000

Baten

-7.051.000

-7.831.000

-7.537.000

-294.000

Saldo

1.208.000

602.000

1.085.000

-483.000

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw.

Lasten

15.533.000

21.730.000

21.687.000

43.000

Baten

-10.445.000

-19.648.000

-13.282.000

-6.366.000

Saldo

5.088.000

2.082.000

8.405.000

-6.323.000

TOTAAL GENERAAL

Lasten

90.089.000

110.510.000

110.919.000

-409.000

Baten

-82.551.000

-101.025.000

-96.206.000

-4.819.000

Saldo exclusief reserves

7.538.000

9.485.000

14.713.000

-5.228.000

Mutatie reserves

-7.538.000

-9.485.000

-14.713.000

5.228.000

Saldo

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24