Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Grondslag

Naam van gesubsidieerden

Subsidieparagraaf Begroting 2022

Werkelijk 2022

Subsidies

Subsidie buurtbudget

Diverse initiatieven buurtbudget 2022

62.500

31.765

Subsidie instandhouding monumenten

11.000

2.500

J. Scheepers

2.500

Subsidie erfgoed

8.500

5.646

Dye van Best

3.200

Nat.Werkgroep

500

Klompenrit

1.946

Subsidie jeugdleden sport

-

61.120

Voetbalvereniging Wilhelminaboys

6.056

Voetbalvereniging Best Vooruit

7.749

Brabantse Dolfijnen

25.111

Mixed Hockeyclub Best

5.222

VVC Volleybal

1.667

Atletiekvereniging Generaal Michaelis

1.103

Gymnastiekvereniging Best

8.978

Tennisvereniging Smashing '89

1.463

Tennisvereniging LTVB

321

Badmintonclub Alouette 

975

Korfbalvereniging DKB 

603

Hanbalvereniging Aristos 

1.616

Schaakvereniging Best Moves 

257

Subsidie centrummanagement 2021/2022

Subsidie Centrummanagement 2022

66.400

0

Subsidie duurzame initiatieven

10.200

0

Subsidie amateurkunsten

47.000

26.517

Backyard Bigband- Inclusief terugbetaling 2021

-75

Stichting Sol

1.695

Symfonie Orkest

1.275

Stg. Ons Eygen Landt

10.000

Stg. Cultuurpassie

7.500

Stg. Sinterbest - Inclusief terugbetaling 2021

1.656

In2Dance Best

3.841

Dans a Lon- Inclusief terugbetaling 2021

-2.468

Harmonie st. Caecilia - Inclusief terugbetaling 2021

-6.780

Toneelvereniging de Narrekap

4.500

Fotogroep Best

1.560

Gemengd Koor Best - Inclusief terugbetaling 2021

3.023

Irish Events

791

Subsidie maatschappelijke evenementen

32.100

53.170

Oranjevereniging

6.000

Dorpsplein Evenementen

7.750

Comité Herdenkingen Best

10.905

Centrummanagement - Subsidie schaatsbaan

10.000

Jeugdcarnaval 

12.841

Carnavalfederatie

5.674

Subsidie Cultuureducatie

-

129.945

Subsidie ten goede van de doelgroep van 6 tot 18 jarige inwoners

129.945

Lokale Omroep Best

Lokale Omroep Best

18.200

18.298

Nadere regeling subsidieverstrekking peuterarrangementen

120.000

421.689

Korein - Inclusief nabetaling 2021

193.102

Bambino- Inclusief terugbetaling 2021

-7.626

Partou - Inclusief nabetaling 2021

99.699

Basisschool Immanuel

7.740

Little People

128.774

Subsidie voor leden van een scoutingvereniging

-

6.793

Scouting Frama

2.498

Scouting Oud Best

4.296

Subsidie zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning

176.600

163.385

Stg. Dementie

8.269

Stg. Seniorweb Best

6.750

Best on Wheels

900

Stg. Wetswinkel Best

3.000

Stg. Zomerkamp Best

2.790

Stg. Bluv

1.500

Seniorenraad

11.515

KBO Afdeling Best

9.145

PVGE Afdeling Best

5.000

Stg. Campus Vitaal

55.059

Alzheimer Nederland

7.695

Bijna ThuishuisVlinder

8.015

Vrijwilligers Thuiszorg

4.000

Algemene Hulpdienst

4.170

Samenspraak Best

2.300

Gehandicapten Platform

4.000

Stg. Avondje uit

5.000

Stg. Carrousel

10.614

De Zonnebloem

1.600

Zelfhulpnetwerk

12.064

Subsidie AED's 2021/2022

Stg. Hartslag Best

20.300

10.150

Subsidies die verleend worden op basis van artikel 4:23 lid 3 onder c van de Awb

De Lumens Groep (OTB) 

588.200

588.192

Combinatie Jeugdzorg (OTB) 

143.400

243.649

Novadic Kentron (OTB) 

56.700

58.150

MEE Zuid-Oost Brabant (OTB) 

330.800

353.831

Stichting Zuidzorg (OTB) 

50.200

52.819

De Lumens Groep - preventief jeugdbeleid (inclusief onderaannemers)

689.500

636.113

De Lumens Groep - volwassenen, o.a. maatschappelijk werk, schuldhulpverlening 

466.700

511.177

LEV Best

596.100

622.969

GGD

10.800

189.676

GGZE - collectieve preventie, cliëntondersteuning en inloopfunctie

121.600

118.808

Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost - Incl. 2021

6.900

13.695

MEE Zuid-Oost Brabant - cliëntondersteuning

153.200

182.959

Voedselbank Best

9.025

9.057

Stichting Leergeld

110.000

110.000

Openbare bibliotheek Eindhoven - Inclusief tergubetaling 2021

638.000

587.630

Stichting schoolsport Best

1.700

0

Schoolsportolympiade

5.200

4.800

Buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde

600

600

Buurtbusvereniging Nuenen-Best

600

600

Buurthuis Vlinderhei

14.700

14.700

IVN

500

0

Overige subsidies

Subsidie Sportakkoord

Diverse maatschappelijke organisaties en sportverenigingen

13.900

Subsidie Preventieakkoord

Diverse maatschappelijke organisaties

9.000

Subsidie Cultuurloper

Stichting Cultuurplein Best

65.784

Subsidie Preventief jeugdbeleid

Humanitas - preventief jeugdbeleid

43.319

Subsidie Preventief jeugdbeleid

Stg. Halt preventief jeugdbeleid

24.442

Subsidie uitvoering PVT en financiële zelfredzaamheid

LEV Groep

27.711

Covid-19 subsidies gefinancierd middels algemene uitkering

Brabantse Dolfijnen

8.231

Tejaterke

25.000

Stg. Ons Eygen Landt

8.965

Stg. Filmliga

9.500

Bestse Reddingsbrigade

3.574

Caecilia Harmonie

16.612

Stg. Vlinderhei

8.000

De Spetters

274

Duiteam Best

233

Totaal

Totaal

5.474.151

Definitieve vaststelling van de subsidieverstrekking 2022 vindt in het 3e kwartaal 2023 plaats.

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24