Jaarrekening

Wet normering topinkomens

Wet normering topinkomens

WNT-verantwoording 2022 gemeente Best

De WNT is van toepassing op gemeente Best. Het voor gemeente Best toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2022

bedragen x € 1

 van Hooy

Swinkels

Hasselman

Functiegegevens

interim gemeentesecretaris

griffier

gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2022

0101 – 1503

0101 – 3112

0103 – 3112

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

Dienstbetrekking?

nee

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

43.792

80.234

95.778

Beloningen betaalbaar op termijn

0

13.805

17.169

Subtotaal

43.792

94.039

112.947

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

43.792

216.000

181.085

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

nvt

nvt

nvt

Bezoldiging

43.792

94.039

112.947

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

nvt

nvt

nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

nvt

nvt

Gegevens 2021

bedragen x € 1

Mesdag

van Hooy

Functiegegevens

griffier

interim gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2021

0101-3112

1603-3112

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7 

1

1

Dienstbetrekking?

ja

nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

84.163

166.627

Beloningen betaalbaar op termijn

15.474

0

Subtotaal

99.637

166.627

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

166.627

Bezoldiging

99.637

166.627

 

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24