Programma's

Verkeer, vervoer en waterstaat

In dit taakveld leest u wat wij lokaal en regionaal doen aan het verkeer en in de openbare ruimte om de kwaliteit van de leefomgeving in Best te vergroten. Zo proberen we de bereikbaarheid voor fiets, auto en openbaar vervoer te verbeteren. Daarbij houden we rekening met de doelen die wij hebben voor verkeersveiligheid en milieu. Voor de openbare ruimte is ons uitgangspunt: 'schoon, heel en veilig'.

Met het beheer van de openbare ruimte willen we een bijdrage leveren aan een prettige en veilige woonomgeving. Dit vraagt om structurele inspanning. De visie en bijbehorende ambities voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte worden vastgelegd in het 'Integraal Maatschappelijk Beheerkader' en de onderliggende plannen. De werkzaamheden voeren we uit volgens planning en de bijbehorende budgetten zetten we zo effectief mogelijk in. Meldingen en verstoringen in de openbare ruimte verhelpen we op een passende manier met behulp van het meldingssysteem.

Lasten, baten en saldo

3.124.962

2,6 %

508.510

0,4 %

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24